Voordelig

De gastouder is degene die daadwerkelijk de zorg en de opvoeding van je kind op zich neemt en dat mag beloond worden. Doordat wij als gastouderbureau een zo laag mogelijk tarief hanteren, blijft er een flinke vergoeding over voor je gastouder. Ons adviestarief is (in 2021) € 6,65 per kind per uur. Hiervan gaat € 5,55 naar de gastouder.

De Wet Kinderopvang geeft als maximum urenvergoeding € 6,49 per kind in 2021. Hierover berekent de Belastingdienst het percentage teruggave. Dit is inkomensafhankelijk. De kinderopvangtoeslagtabel 2021 met daarin de percentages teruggave gekoppeld aan het (verzamel)inkomen kun je vinden bij de downloads of opvragen bij Tante Muis.

Omdat je per uur afneemt en niet per dagdeel, ben je al snel voordeliger uit dan in een andere vorm van kinderopvang.

Je betaalt alleen wat je ook gebruikt.