Het Huis van Tante Muis

Het kinderdagverblijf dat op 1 september 2012 haar deuren heeft geopend is een uitbreiding van de kinderopvang die wij al bieden vanaf 2006 in de vorm van gastouderopvang. Het idee ontstond een dagverblijf te starten, dat beter bij de wensen van ouders past. Alle goeds vanuit de gastouderopvang in het jasje van het dagverblijf! Dus wel zo flexibel mogelijk, huiselijk, betaalbaar, kleinschalig, veilig en gezellig.

Een plek waar een kind zichzelf kan zijn, zich veilig voelt, zich kan ontwikkelen op zijn of haar eigen tempo in een veilige uitdagende omgeving. Een plek waarvan je gelijk denkt: leuk om een dag te zijn!

Naast “leuk, gezellig en uitdagend” voor het kind moet het ook kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang zijn! Het moet jou als ouder/verzorger een vertrouwd gevoel geven om je kind bij ons achter te laten. Dit creëren we door het scheppen van een veilige open sfeer en een goede communicatie onderling. Het team bestaat uit gediplomeerde medewerkers, die allen hart voor jouw kind hebben.

Vanaf 1 september 2017 heeft het Huis van Tante Muis ook eigen aparte ruimte voor buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Er is plek voor maximaal 20 kinderen. De kinderen krijgen hier alle ruimte om te spelen, knutselen of bij te komen van de schooldag.

Ouders die nieuwsgierig zijn of het Huis van Tante Muis wellicht iets voor hun kind(eren) is, zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen en kennis te maken met de leidsters. Neem voor een afspraak contact met ons op.