Belastingdienst

Op www.toeslagen.nl lees je alles over de kinderopvangtoeslag en kun je de toeslag online aanvragen. Ook kun je op deze site een proefberekening van de kinderopvangtoeslag maken. Wijzigingen kun je via de website, maar ook via de toeslagen-app doorgeven.

Je hebt voor het invullen hiervan je verzamelinkomen nodig en de Burger Service Nummers van jezelf en je kind(eren). Elke geregistreerde gastouder heeft een uniek registratienummer dat is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang voor elke locatie waar de gastouder opvangt. Een gastouder kan dus meerdere registratienummers hebben. Ook dit nummer heb je nodig voor het aanvragen van de toeslag. Je kunt dit nummer vinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl of neem contact op met je gastouder of Tante Muis. Vraag de kinderopvangtoeslag binnen 3 maanden na de start van de opvang aan!

Je hebt recht op een aantal uren kinderopvang. Dit aantal is gekoppeld aan het aantal uren dat je werkt. Vanaf 2012 heb je voor 0 tot 4-jarigen (dagopvang) recht op 140% van het aantal gewerkte uren van de minst werkende van de ouders. Is dat aantal werkuren bijvoorbeeld 20 uur per week, dan heb je recht op 20 x 140% = 28 uur kinderopvang per week. Voor schoolgaande kinderen van 4 t/m 12 jaar (buitenschoolse opvang) heb je recht op 70% van het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder. In geval van 20 werkuren per week heb je dan recht op 20 x 70% = 14 uur kinderopvang per week.

Informatie voor gastouders over de Belastingdienst is te vinden bij de downloads. In dit document vind je o.a. welke kosten aftrekbaar zijn voor gastouders.